NIEUWS 07/12/2022

Waarom kiezen voor welke constructiecode?

Wanneer welke constructiecode?

We krijgen wel eens de vraag: “Moet ik nou kiezen voor ASME of de EN-code? En ben ik als klant dan nog in orde met de PED als ik toch voor het Amerikaanse ASME kies?” We begrijpen dat dit verwarrend kan zijn, dit artikel heeft dan ook als doel om wat duidelijkheid te brengen.

 

We moeten beginnen met het begrip PED. Deze Europese richtlijn zegt dat drukapparatuur op de juiste wijze moet ontworpen zijn, rekening houdend met alle relevante factoren om te waarborgen dat de apparatuur tijdens haar gehele levensduur veilig is. Dit kan door o.a. een berekeningsmethode d.m.v. formules, analyse, breukmechanica of een combinatie hiervan. Als constructeur kunnen wij dan kiezen voor één van volgende ontwerpcodes: EN 13445, ASME VIII Div.1,  AD-2000 enz…
Elke code legt zijn eigen accenten op het vlak van sterkteberekeningen, lascontroles, lasserskwalificaties,…. Als we kijken naar onze eigen ervaringen, worden veruit ASME en EN 13445 het meest gekozen.

Het verschil tussen beide codes in dit artikel analyseren, zou ons veel te ver leiden (wetende dat deze turven van elk zo’n 800 bladzijden zijn). Toch zien we een rode draad doorheen deze codes en dekt volgende uitspraak een groot deel van de lading: er wordt een evenwicht gezocht tussen enerzijds de dikte van de materialen en anderzijds de mate van lascontrole. Met andere woorden zullen de wanddiktes van je drukvat dunner mogen zijn mits er meer lascontroles worden uitgevoerd.

Men zal dus een afweging moeten maken tussen bewezen laskwaliteit versus hogere wanddiktes wat beide een invloed zal hebben op o.a. de kostprijs van het drukvat.

Wil je meer weten? Contacteer ons hier