STAV

Samen Timmeren Aan Veiligheid & Welzijn

In onze interne werkgroep STAV komen maandelijks enkele medewerkers samen om hun schouders te zetten onder de thema’s die door hun collega’s op de agenda worden gezet. STAV staat dan ook voor Samen Timmeren Aan Veiligheid & Welzijn.

De leden vertegenwoordigen onze verschillende divisies van bureel-, werf- en ateliermedewerkers, en gaan aan de slag met de topics die via de ‘STAV-briefjes’ worden ingediend. Via die weg kunnen collega’s verbetervoorstellen indienen, of de thema’s aankaarten waarover men zich zorgen maakt.

Een constructieve gesprekspartner

De STAV-werking is volledig onafhankelijk. Het doel is vooral een constructieve gesprekpartner te zijn voor de bedrijfsleiding en preventiedienst, om zo in het algemene belang continue positieve verandering te kunnen stuwen. Een vast jaarbudget wordt door Timmerman EHS vrijgemaakt om de nodige werktijd, bepaalde aankopen of het nemen van initiatieven te bekostigen.

Witte haakjes
Samen Timmeren Aan Veiligheid & Welzijn!

– STAV

Verwezenlijkingen

Een aantal verwezenlijkingen van de STAV-werkgroep zijn o.m. de maandelijkse STAV-drinks, verschillende initiatieven rond lasrookafzuiging, het zoeken naar nieuwe comfortabelere werkkledij, meer communicatiewegen met o.a. beeldschermen in de werkplaats , het organiseren van gerichte opleiding, diverse bewustmakingscampagnes, signalisatie op de werkplaats, achteruitrijcamera’s in bedrijfsvoertuigen, etc.