Het ontwerpen van een energierecuperatie-unit

In samenwerking met Cenerpro, de Universiteit Gent en met subsidies van de Vlaamse overheid, heeft Timmerman EHS een onderzoeksproject uitgevoerd om op basis van een labo een thermisch model op te stellen dat gebruikt kan worden bij het ontwerp van een volwaardig energieterugwinningssysteem model.

Na de tests op het laboratoriumschaalmodel konden we één van onze klanten overtuigen om een volledig prototype op zijn site te plaatsen om zijn gedrag in reële werkomstandigheden te testen. De teruggewonnen warmte wordt gebruikt in het warmtenet van die klant.

Onderstaande foto’s tonen de uitvoering: