Wijzigingen aan PED – wat moeten we weten?

21-12-2016

Sinds 18 juli 2016 is officieel de overgangsperiode afgelopen voor het implementeren van de nieuwe PED-regels. Deze nieuwe richtlijn kreeg naast een nieuwe naam, 2014/68/EU in plaats van 97/23/EC, ook enkele wijzigingen die belangrijk zijn voor zowel constructeurs als gebruikers van drukapparaten.

Waarom die verandering?

Er was de nood om de bestaande regels over het in de markt zetten van drukapparaten te vereenvoudigen om de steeds groter wordende fraudemarkt de baas te kunnen. De wijzigingen aan de PED-regels kaderen in het “New Legal Framework” van de EU en hebben als doel de PED-regels te stroomlijnen binnen dit nieuw kader. Dit is belangrijk aangezien het niets verandert aan het doel of de gevarencategorieën zoals we die nu kennen binnen de PED.

Wat verandert er wel?

Het fundamenteel denken van de PED verandert. Constructeurs worden verplicht om de risico’s van druktoestellen meer te analyseren, in combinatie met de mogelijke gevaren. Dit denken zal een impact hebben op de werkwijze van zowel constructeurs als controle-instanties. Daartegenover blijven alle beslissingen en certificaten uitgegeven onder de oude regelgeving 97/23/EC geldig. Dit betekent dat de nieuwe PED-regels enkel zullen gelden voor nieuwe drukapparaten.

Wanneer we een beetje dieper kijken, merken we nog volgende wijzigingen op:

• Enkele modules zijn van naam en structuur veranderd
• Enkele vloeistoffen werden in een andere klasse ondergebracht

Bron: Colin Pimley, Technical Manager Lloyd’s Register Verification