Timmerman Konekteert

03-06-2019

Netwerkorganisatie Konekt richt zich naar mensen met een verstandelijke beperking en/of autisme en hun netwerk. Met haar projecten wil Konekt meebouwen aan een maatschappij waar persoonlijke diversiteit gewaardeerd wordt. 

Konekt organiseert praktijkgerichte opleidingen voor jongvolwassenen met een beperking die graag in een gewone werkomgeving aan de slag willen. Zij worden opgeleid om een ondersteunende collega, een ‘co-medewerker’ te worden. Met co-medewerker bedoelen we: iemand die helpt, aan de zijde van een medewerker in het bedrijf.

Met de ‘Opleiding co-medewerker in een bedrijf wil Konekt kansen creëren tot samenwerking tussen bedrijven en volwassenen met een beperking. Konekt werkt hiervoor samen met Timmerman EHS.
Concreet leren de cursisten tijdens veertien opleidingsdagen bij over het werken in een bedrijf. Enerzijds verwerven ze basiskennis over het bedrijfsleven en bieden wij de mogelijkheid om in een veilige omgeving enkele competenties in te oefenen en  talenten te ontwikkelen. Anderzijds lopen zij gedurende 12 weken stage in een bedrijf in hun buurt.

Timmerman EHS biedt een stageplaats aan één cursist, Jaak.
Jaak zal tussen 20 mei en 6 december 2019 (met onderbreking in de zomer) een halve dag per week aanwezig zijn in Timmerman EHS en werkbegeleider Jan mee ondersteunen.
Met dit project willen wij meer personen met een beperking opleiden en toe leiden naar werk.        
Wij leggen hierbij de focus op het talent en het kunnen, eerder dan op de beperking.

We zijn ervan overtuigd dat positieve ervaringen in de samenwerking met mensen met een beperking resulteren in een positieve beeldvorming.