Timmerman haalt VCA-P certificaat

04-02-2018

Als gevolg van steeds hogere veiligheidseisen zowel intern als bij onze klanten, heeft Timmerman in 2017 beslist om te evolueren naar VCA-P. Deze certificering, die zijn oorsprong vindt in de petrochemie, stelt bijkomende vragen in het veiligheidshandboek en heeft als uiteindelijk doel het veiligheidsniveau van onze onderneming op te krikken. Om dit ook in de praktijk te brengen werd een eerste communicatiegroep opgestart om concrete initiatieven uit te werken.
We slaagden in onze doelstelling en mogen sinds december 2017 trots zijn op het behalen van het certificaat !