Volg ons op linkedin

Sign For My Future

07-06-2019

Timmerman was één van de meer dan 400 ambassadeurs voor het “Sign for my future” initiatief. Dit initiatief heeft de handtekeningen van 267.617 Belgen kunnen verzamelen voor een krachtig klimaatbeleid. Dit was een luide en klare smeekbede aan onze politici om in hun beleid ook ruimte te laten voor een lange termijn visie. Een lange termijn visie hoe we ons land klimaatneutraal kunnen maken tegen 2050. Zodat we ook aan onze kinderen en de kinderen van onze kinderen een leefbare wereld nalaten.

We hebben ook plezier beleefd aan de manier waarop dit initiatief academici, middenveldorganisaties, jongeren en bedrijfsleiders rond de tafel heeft gekregen.  Het was plezant om ideeën en energie uit te wisselen met zoveel verschillende leefwerelden, rond een gemeenschappelijke droom.

Wij denken dat dergelijke brede initiatieven nog meer navolging verdienen. Omdat het misschien de enige manier is om nog lange termijn beleid binnen te loodsen in de politieke agenda’s. Politieke agenda’s die steeds korter worden qua horizon. Maar nog meer omdat we geloven in dialoog. Omdat we geloven dat we meer verwezenlijken door te luisteren naar elkaar en te leren van elkaar.