Jointsteel en Timmerman EHS werken samen

15-01-2020

JointSteel Process Technologies SA (Portugal), ook JPT genoemd, is een joint venture tussen het Belgische bedrijf Timmerman Industries en het bedrijf JPM.

JPT richt zijn activiteiten op het ontwerpen, ontwikkelen, leveren van apparatuur en technische oplossingen voor verschillende activiteitensectoren.

De engineeringafdeling van JPT is gekwalificeerd om mechanische berekeningen, ontwerp- en engineeringoplossingen te ontwikkelen met behulp van eigen software.De afdeling engineering en fabricage is ook gekwalificeerd, onder andere gelaste constructies, om opslagtanks, druktanks en warmtewisselaars te produceren.

Hieronder een voorbeeld van de samenwerking: een gedemineraliseerd waterreservoir met een capaciteit van 50m3 gebouwd roestvrij staal en met isolatie.