De belangrijkste oorzaken van falen van een wisselaar

27-02-2020

Wisselende thermische belasting

Wisselende thermische belastingen kunnen resulteren in een zeer plaatselijke plastische vervorming, waardoor er kans op schade ontstaat. Vooral de inlassingen van de buisjes in de pijpenplaten zijn zeer gevoelig hiervoor en kunnen aanleiding geven tot lekken.

Stoom- of waterslag

In de industrie wordt vaak verwarmd met stoom, zowel direct als indirect. In de praktijk komen we veel situaties tegen waarbij de condensaatafvoer van deze warmtewisselaars niet goed functioneert. Deze problemen doen zich met name voor in deellast bedrijf van de warmtewisselaars. Een goed functionerende condenspot is essentieel.

Bij voorkeur plaatsen we de warmtewisselaar zo, dat de stoom verticaal of gravitair kan condenseren. Is dit niet mogelijk, probeer de horizontale stoombuisjes onder lichte helling te plaatsen. Op die manier kan het condensaat toch gravitair aflopen.

In de praktijk worden warmtewisselaars ook vaak overgedimensioneerd om er zeker van te zijn dat er voldoende capaciteit beschikbaar is. Deze overdimensionering zorgt er echter voor dat de stoomdruk in de warmtewisselaar onder normale bedrijfscondities lager is en er problemen met de condensaatafvoer kunnen ontstaan. Het advies is dus om stoom warmtewisselaars niet teveel te overdimensioneren.

Chloriden en RVS

Binnen de koudetechniek wordt veel gebruik gemaakt van roestvrij stalen warmtewisselaars. Het is een misvatting dat roestvast staal niet kan roesten of corroderen.

Vaak komen chloriden voor in het koelwater. Kijk de concentratie aan chloriden na en bepaal daaruit de juiste materiaalkeuze. Ook temperatuur speelt een grote rol in het al dan niet bestand zijn van RVS tegen bepaalde chlorideniveaus.

Andere vormen van corrosie

Onder corrosie verstaan we het ongewenst verdwijnen van materiaal of het veranderen van de structuur van het materiaal, onder invloed van chemische of elektrochemische processen. Het selecteren van het juiste materiaal is afhankelijk van diverse factoren. Naast de pH en het chloride gehalte moet in een breed spectrum worden gekeken of er mogelijk andere factoren aanwezig zijn die de levensduur van de warmtewisselaar negatief kunnen beïnvloeden.

Ouderdom (algemene vermoeiing)

Metaalmoeheid of kortweg vermoeiing is een complex onderwerp. Het bezwijken van een structuur door vermoeiing lijkt vaak willekeurig voor te vallen. In de praktijk is vermoeiing  nochtans betrekkelijk nauwkeurig te voorspellen, mits men een aantal ontwerpregels en aannames in acht neemt.

Mechanische trillingen

Mechanische trillingen kunnen zorgen voor schade bij warmtewisselaars. Meestal zijn ze niet de rechtstreekse oorzaak, maar bij langdurige of intense blootstelling kunnen zij aanleiding geven tot de schade.

Vragen over warmtewisselaars?

Heeft u vragen of wenst u inlichtingen over warmtewisselaars? Laat het ons weten via onderstaand formulier. Wij contacteren u dan eerstdaags.