Al aan ons gedacht voor uw hertubering?

05-02-2018

Vervangen van buizen in een warmtewisselaar is vaak een kritieke onderneming, zowel bij een hertubering on site als in het atelier. Tijdsdruk en mogelijke vervuiling zijn slechts twee factoren die de uitvoering bemoeilijken. Daarbij komt nog dat de reële situatie soms niet overeenkomt met het plan ‘as built’. Het al dan niet geëxpandeerd zijn van de buisjes in de pijpenplaten vraagt om een verschillende aanpak. Een goede communicatie tussen klant en uitvoerder is van cruciaal belang voor het welslagen van het project waarbij het de taak van de uitvoerder is om te wijzen op eventuele moeilijkheden. Ervaring speelt hierin een grote rol.

Bij Timmerman kan u rekenen op 30 jaar ervaring en open communicatie op dit vlak. Hieronder een recent praktijkvoorbeeld: